Registratie:
Als therapeut ben ik aangesloten bij de Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten (NBVH) met als registratienummer 15014. Zie ook: http://www.hypnotherapie.nl/

De praktijk is met de naam Hypno&Zo geregistreerd bij het landelijk informatiecentrum van de zorgverzekeraars, Vektis, en opgenomen in het Algemeen Gegevens Beheer Zorgverleners, AGBZ, met als persoonlijke AGB-code 90101724 en de praktijk AGB-code is 90061230.

Bij de Kamer van Koophandel is de praktijk onder de naam Hypno&Zo geregistreerd met het KvK nummer: 63572400.

 

Bent u ontevreden?

Mocht u ontevreden zijn en komen we er samen niet uit, dan kunt u contact opnemen met mijn beroepsvereniging NBVH (www.hypnotherapie.nl). Daar kunt u beroep doen op een klachtenfunctionaris zoals voorgeschreven in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). In navolging van deze wet ben ik ook aangesloten bij de geschilleninstantie van de SCAG.
Ik ben ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ), met licentienummer 4034422R. Deze koepel verzorgt het tuchtrecht (www.tcz.nu).