Hoe werk ik?

Op deze pagina staat een uitgebreide uitleg over de volgende onderwerpen:


Depressiviteit

Bent u er ook klaar mee dat u u al zo lang depressief voelt? Wilt u af van somberheid, schuldgevoel, machteloosheid en onzekerheid? Wilt u weer lekker in uw vel zitten in plaats van u ongelukkig, boos, eenzaam of verdrietig te voelen? Wilt u stoppen piekeren en geen woede aanvallen meer hebben?

Dat kan ik me voorstellen. Al deze dingen belemmeren u in het dagelijkse leven. 

Misschien heeft u al van alles geprobeerd om er vanaf te komen en niets lukt. Wellicht heeft u al eindeloze gesprekken gehad en u gaat zich maar niet beter voelen. 

 

Met hypnotherapie is het mogelijk om u al in slechts één sessie een stuk beter te voelen en met 5 sessies kan u zich 80 tot 100% beter voelen dan u zich voelde voordat u met de behandelingen begon.

 

U vraagt zich waarschijnlijk af hoe dit mogelijk is.

Dit kan doordat er via hypnotherapie direct met het onbewuste wordt gewerkt. Tijdens een sessie ga ik direct naar het moment dat dit vervelende gevoel ontstaan is en op deze plek werken we aan dit gevoel.

Doordat we het probleem oplossen op de plek waar het begonnen is, kan u direct resultaat voelen.

 

Hoe zit dit dan precies?

Hypnotherapie is uitermate geschikt als u depressief bent, of als u één van de andere hierboven opgenoemde klachten heeft, omdat er door middel van hypnotherapie heel snel naar de kern van het probleem gegaan kan worden.

In plaats van zelf na te denken en te proberen om te achterhalen wat de reden van uw depressiviteit is, geeft uw onbewuste aan wat de oorzaak is en behandelt  u rechtsreeks het gevoel, waardoor dit gevoel ten positieve kan veranderen.

Zelfs mensen die al jaren gesprekken hebben met een psycholoog of mensen die al jaren doelloos thuiszitten en niet meer buiten komen, merken dat er via hypnotherapie al binnen één á twee sessies een verandering in hun leven kan plaatsvinden. 

Zij komen weer buiten, staan op uit bed en ondernemen weer activiteiten.

 

Wat ook fijn is aan hypnotherapie, is dat het volkomen veilig is. U weet precies wat er gebeurt tijdens de sessies, u weet achteraf alles nog wat er in de sessies gebeurd is en u komt altijd weer uit trance.

 

Er zijn verschillende sessies mogelijk. Ik zal een beschrijving geven van één van de sessies die ik met u kan doen.

 

Ik doe bijvoorbeeld een sessie Kinesthetisch Delenwerk. Dat houdt in dat we met delen die u in u heeft gaan praten. Dat doen we door middel van het plaatsen van deze delen op stoelen. U kunt dan vanaf een overzichtsstoel met het deel praten en ik laat u ook het deel "worden", zodat u kunt voelen hoe het deel zich voelt en dit kunt veranderen.

Zo kunnen we bijvoorbeeld de delen  verdriet, boosheid, machteloosheid en depressiviteit opstellen.

Ik zal een voorbeeld geven door middel van het deel depressiviteit.

 

Ik stel het depressieve deel op en laat de cliënt met dit deel in gesprek gaan. We stellen en beantwoorden vervolgens de volgende vragen:

 

Wanneer is het deel ontstaan?

-Hier kunnen we een regressie op doen. Terug naar de tijd wanneer het gevoel van de depressiviteit voor het eerst in uw leven kwam. Het onbewuste weet nog precies wanneer dit was en leidt u erheen. De situatie waar u naartoe geleid wordt, veroorzaakte toentertijd een bepaald gevoel. Via hypnotherapie veranderen we dit gevoel en dit nieuwe gevoel nemen we mee naar het heden, waardoor u zich in het heden direct anders kan voelen.

 

Wat kwam het deel in uw leven doen?

-Een deel dat in uw leven komt heeft altijd een positieve intentie. Depressiviteit kan bijvoorbeeld in uw leven gekomen zijn omdat u niet genoeg rust nam in uw leven, of omdat het deel u sterker wilde maken of omdat het deel niet wil dat u onrecht aangedaan wordt.

Het onbewuste geeft zelf de positieve intentie aan die het deel voor u voor ogen had.

We stellen samen met het deel vast dat depressiviteit niet meer voor u werkt om het gewenste doel te halen en overleggen of het deel dit positieve doel ook kan halen op een manier die meer geschikt is en bij de leeftijd van de cliënt past.

Het onbewuste komt, in overleg met de cliënt, zelf met een andere manier en zodra het deel positief is geworden krijgt het deel een  nieuwe naam van de cliënt. Bijvoorbeeld "Helper".

Het depressieve deel is dan getransformeerd in een helpend deel en de cliënt kan zich hierdoor na de sessie meteen heel anders voelen.

 

Zo zullen we nog meer sessies doen om de depressieve gevoelens om te zetten in positieve gevoelens. Via onder andere regressiesessies (terug naar waar het gevoel ontstaan is) en bijvoorbeeld door een Sociaal Panorama te doen.

 

Via een Sociaal Panorama kunt u dingen oplossen met mensen die u in uw leven in de weg staan en deze mensen uit uw energie halen of op een andere plek in uw energie zetten die beter aanvoelt.

Denk bij deze mensen aan uw ouders of andere familieleden, exen, misbruikers, mensen die u pesten, miskramen, abortussen, enzovoort. Ook overleden mensen kunnen opgesteld worden.

In een Sociaal Panorama kan dit veilig, omdat de personen die opgesteld worden zelf niet fysiek aanwezig zijn. De cliënt voelt echter wel de aanwezigheid van de mensen die opgesteld worden en kan zich van deze mensen losmaken en deze mensen uit hun energie halen. U zult merken dat de band met deze mensen door deze sessie verandert. 

 

Een mooi voorbeeld van één van mijn cliënten is een vrouw van 60 jaar die al 2 jaar depressief op de bank lag. Ze ging ook 's avonds niet meer naar haar bed. Ze had wel gesprekken bij de GGZ, maar deze gesprekken hielpen haar niet van haar depressieve gevoelens af.

De eerste keer heb ik haar energetisch losgemaakt van een zeer gewelddadige ex en van nog een andere ex waar ze een destructieve relatie mee had gehad.

De week na de eerste sessie zag ik haar terug en ze vertelde dat ze elke dag opstond, dat ze weer in haar bed sliep en dat ze weer dingen in huis had gedaan.

De tweede sessie die ik met haar deed was Kinesthetisch Delenwerk, waar we onder andere het depressieve deel opstelden. Zo kwamen we erachter waar dit ontstaan was en we hebben dit deel tot een positief deel getransformeerd. 

De week erna vertelde ze dat ze weer met haar kinderen samen at en dat ze zelfs alweer eventjes buiten was geweest om te wandelen en naar een winkel te gaan. 

We hebben daarna nog een sessie gedaan waarin we haar los hebben gemaakt van haar ouders, zodat de band met haar ouders beter kon worden en dat gebeurde ook. Het leven van deze cliënt was binnen vier weken 100% ten positieve veranderd.

 

Een ander voorbeeld is van een vrouw van 31 jaar die een gruwelijke hekel aan de woonplaats had gekregen waar ze met haar ex woonde. Het vervelende was dat ze daar met haar huidige partner ook woonde en zelfs op het punt stond om haar net nieuw gekochte huis te verkopen. Ze woonde nog liever onder een brug dan in die plaats. Ze had er zelfs een burnout van gekregen en ze was veranderd van een vrolijke jonge meid in iemand die continu depressief en gespannen was. Ze zorgde dat ze zo vaak mogelijk van huis was.

Ik heb haar losgemaakt van haar ex en van de wijk in de woonplaats waar ze met haar ex woonde en sindsdien voelt ze zich weer goed in deze woonplaats en wil ze in haar nieuwe huis blijven wonen. Ze voelt zich daar inmiddels echt thuis.

Tevens heb ik ook sessies met haar gedaan op haar depressieve gevoel. Vooral veel regressiesessies naar haar kindertijd. Na vijf sessies was haar depressie verdwenen, was ze weer compleet gelukkig en wilde ze ook in haar nieuwe huis blijven wonen. Het huis voelde zelfs weer als haar thuis. 

U kunt haar review lezen in het gastenboek.

 

Wilt u ook van uw depressieve en andere belemmerende gevoelens af? En ondervinden of u uw leven ook binnen 6 weken een totaal andere wending kan geven? Neemt u dan contact met mij op via deze pagina.

 


Zelfvertrouwen, Onzekerheid

Merkt u dat u weinig zelfvertrouwen heeft? Wilt u zelfverzekerder worden, meer voor uzelf opkomen, uw grenzen aan kunnen geven en in uw kracht komen te staan? Heeft u er genoeg van dat u een negatief zelfbeeld heeft en dat u uzelf wegcijfert?  Wilt u zich niet meer continu gespannen of gestrest voelen, maar juist weer de rust in uzelf kunnen vinden? Bent u overspannen of heeft u een burn-out?

Dit is natuurlijk niet hoe u zich wil voelen. Het zou fijn zijn als u weer lekker in uw vel zou kunnen komen te zitten.

 

Met hypnotherapie kan dit vaak heel snel.

Met hypnotherapie is het mogelijk om u al in slechts één sessie een stuk beter te voelen en met 5 sessies kunt u zich 80 tot 100% beter voelen dan u zich voelde voordat u met de behandelingen begon.

 

U vraagt zich waarschijnlijk af hoe dit kan.

Dit kan doordat er via hypnotherapie direct met het onbewuste wordt gewerkt. Tijdens een sessie ga ik direct naar het moment dat dit vervelende gevoel ontstaan is en op deze plek werken we aan dit gevoel.

Doordat we het probleem oplossen op de plek waar het begonnen is, kunt u direct resultaat voelen.

 

Merkt u dat u erg onzeker bent en wilt u meer zelfvertrouwen? Dan is één van de sessies die ik met u zal doen sowieso Kinesthetisch Delenwerk.

Dat houdt in dat we met delen die u in u heeft gaan praten. Dat doen we door middel van het plaatsen van deze delen op stoelen. U kunt dan vanaf een overzichtsstoel met het deel praten en ik laat u ook het deel "worden", zodat u kunt voelen hoe het deel zich voelt en dit kunt veranderen.

Zo kunnen we bijvoorbeeld de delen zelfvertrouwen en onzekerheid opstellen.

 

We stellen en beantwoorden vervolgens de volgende vragen:

 

Wanneer is het deel ontstaan?

-Hier kunnen we een regressie op doen. Terug naar de tijd wanneer het gevoel van de depressiviteit voor het eerst in uw leven kwam. Het onbewuste weet nog precies wanneer dit was en leidt u erheen. De situatie waar u naartoe geleid wordt, veroorzaakte toentertijd een bepaald gevoel. Via hypnotherapie veranderen we dit gevoel en dit nieuwe gevoel neemt u mee naar het heden, waardoor u zich in het heden direct beter voelt. 

 

Wat kwam het deel in uw leven doen?

-Een deel dat in uw leven komt heeft altijd een positieve intentie. Onzekerheid kan bijvoorbeeld in uw leven gekomen zijn omdat het deel vond dat u beter uw best moest doen op iets of omdat het deel vond dat u iets aan uzelf moest verbeteren.

Het onbewuste geeft zelf de positieve intentie aan die het deel voor u voor ogen had.

We stellen samen met het deel vast dat onzekerheid niet meer werkt voor u om het positieve doel te halen en overleggen of het deel dit positieve doel ook kan halen op een manier die meer geschikt is en bij de leeftijd van de cliënt past.

Het onbewuste komt, in overleg met u, zelf met een andere manier en zodra het deel positief is geworden krijgt het deel een nieuwe naam van de cliënt. Bijvoorbeeld "Hernieuwd zelfvertrouwen".

Het onzekere deel is dan getransformeerd in een hernieuwd zelfvertrouwen deel en de cliënt kanzich hierdoor na de sessie meteen heel anders voelen.

 

Ook kunnen delen van grootte en kleur veranderen waardoor een deel anders aanvoelt. Zo voelt het zelfvertrouwen bijvoorbeeld klein en bruin aan, door het deel te laten groeien en een positieve kleur te geven, wordt het zelfvertrouwen groter. Doordat het altijd het onbewuste is die deze veranderingen doorvoert  en het dus niet bedacht is door middel van denken, kunt u zich na de sessie ook daadwerkelijk anders voelen.

 

Het zelfvertrouwen in éen keer zo groot maken dat u ineens barst van het zelfvertrouwen zal uiteraard niet in één sessie gebeurd zijn. Dus zullen we nog meer sessies doen om de onzekere gevoelens om te zetten in positieve gevoelens en om het zelfvertrouwen te vergroten . Via onder andere regressiesessies en bijvoorbeeld door een Sociaal Panorama te doen.

Meestal heeft u na 5 sessies het resultaat bereikt dat u voor ogen had.

 

Een regressiesessie betekent terug naar een moment in uw leven waar het gevoel ontstaan is en we veranderen dan het gevoel over dat moment door de volwassen versie de jongere versie te geven wat u toentertijd nodig had gehad, toen het even niet zo lekker ging. Uw huidige ik, helpt dus uw jongere ik en zorgt dat uw jongere ik zich weer goed voelt. Uw jongere ik noemen we uw "Innerlijk kind". Zodra uw innerlijk kind zich weer goed voelt, voelt u dit ook.

 

In een Sociaal Panorama kunnen we dingen oplossen met mensen die u in uw leven in de weg staan of gestaan hebben. Denk bijvoorbeeld aan mensen die negatief over u gepraat hebben, dan kunnen we deze mensen uit uw energie te halen of op een andere plek in uw energie zetten die beter aanvoelt. Denk bij deze mensen aan uw ouders of andere familieleden, exen, leerkrachten, mensen die u pesten of gepest hebben, of vrienden die niet het beste met u voor hadden en uw zelfvertrouwen beschadigd hebben. Doordat deze mensen niet meer in uw directe energie zitten, kan er daadwerkelijk iets veranderen in de band met deze personen in uw huidige leven. 

Ook overleden mensen kunnen opgesteld worden.

 

Een voorbeeld is een mannelijke cliënt van 45 jaar die weinig zelfvertrouwen had. Met hem heb ik onder andere een sessie Kinesthetisch Delenwerk gedaan waarin we het deel zelfvertrouwen opgesteld hadden. Hij ging met het deel in gesprek en heeft het deel groter gemaakt. Het deel beloofde in de komende tijd te zullen blijven groeien. Toen deze cliënt de week daarna weer bij mij kwam, vertelde hij dat hij op zijn werk voor zichzelf op had durven komen. Hij had zelfs nee durven zeggen tegen zijn baas.

 

Wilt u ook meer zelfvertrouwen hebben en sterker in uw schoenen staan? En ondervinden of u uw leven ook binnen 6 weken een totaal andere wending kan geven? Neemt u dan contact met mij op via deze pagina.

 


Angsten en fobieën

Angst is een slechte raadgever luidt het spreekwoord. En dat is ook zo. Angst kan u zo in de weg staan dat het u in uw functioneren beperkt. Denkt u maar eens aan straatvrees, aan bindingsangst, aan angst voor honden en katten of angst voor spreken in het openbaar of als u een presentatie moet geven.

Er bestaan enorm veel verschillende angsten.

Deze angsten zijn niet fijn en niet functioneel.

 

Bestaan er dan ook functionele angsten? Ja, die bestaan er zeker. Als u een leeuw tegenkomt is het wel zo verstandig om bang te zijn en deze leeuw niet te gaan aaien, maar uzelf in veiligheid te brengen. Als u thuiskomt en u ziet de voordeur openstaan, terwijl dit niet hoort, dan is het wel zo verstandig om de politie te bellen in plaats van zelf op onderzoek uit te gaan.

 

Bent u daarentegen bang voor spinnen, terwijl u weet dat ze eigenlijk heel nuttig zijn en niets doen, dan is dit zeer lastig. Zo heb ik ooit zelf eens een reuze spin in mijn gang gehad, terwijl ik alleen thuis was en toen heb ik mij opgesloten in de slaapkamer totdat er de volgende dag hulp kon komen. Niet echt handig zoals je wel begrijpt. Dit was dus een angst die volstrekt irreëel was en mij belemmerde in mijn leven. 

En zo zijn er nog veel meer angsten die belemmeren. Wat denkt u van examenvrees, waardoor u uw rijbewijs maar niet kunt halen of steeds zakt voor een examen, waar u wel degelijk voor geleerd hebt? Of faalangst, waardoor u dingen die u makkelijk kunt, opeens niet meer kunt als er toeschouwers zijn? 

 

Ik kan me voorstelen dat u van deze angsten af wilt. Een angstvrij leven is zoveel fijner. 

 

Nu kunnen angsten op twee manieren zijn ontstaan.

U heeft iets meegemaakt waardoor u bang bent dat dit weer gebeurt, zoals een auto ongeluk, waardoor u niet meer durft te rijden, of u bent verkracht of overvallen, waardoor u de straat niet meer op durft.

In dat geval is het logisch dat de angst ontstaan is en zal ik u helpen over het trauma heen te komen door u in contact te brengen met uw onbewuste en daar het probleem op te lossen.

 

Het kan ook zijn dat de angst zomaar ontstaan is. U heeft bijvoorbeeld ineens pleinvrees ontwikkelt en durft de straat niet meer op, zonder dat er buiten ooit wat gebeurd is. In dat geval zijn er zeer waarschijnlijk diepere onverwerkte trauma's. Door contact te maken met uw onbewuste kunnen we achterhalen waar het probleem ontstaan is.

 

Het is niet mogelijk om alles wat u ooit meegemaakt heeft, of gedacht of gezien heeft, bewust te onthouden. Dan zou u de hele dag een teveel aan informatie moeten verwerken. In uw bewuste weet u daarom alleen de dingen die op dat moment van belang zijn.

Uw onbewuste weet echter alles nog. Daarom werken we met het onbewuste. Door u in trance te brengen kunt u zo diep ontspannen dat u zich weer dingen herinnert die u vergeten was. Het onbewuste geeft de oorzaak aan waar het probleem ontstaan is en daar lossen we het probleem op, zodat u zich in het heden beter kan voelen.

 

Met hypnotherapie kan dit heel snel.

Met hypnotherapie is het mogelijk om u al in slechts één sessie een stuk beter te voelen en met 5 sessies kan u zich 80 tot 100% beter voelen dan u zich voelde voordat u met de behandelingen begon.

 

Wilt u weten hoe zo'n sessie in zijn werking gaat? Dat leg ik hier uit:

 

Via hypnotherapie kunt u door middel van regressie terug naar de traumatische gebeurtenis om het gevoel over deze gebeurtenis te veranderen.

De gebeurtenis zelf kan niet veranderd worden, omdat de gebeurtenis nou eenmaal heeft plaatsgevonden. Wel kunt u het gevoel over de gebeurtenis veranderen.

De volwassene die u nu bent, kan via hypnotherapie de jongere versie van uzelf (dit noemen we het innerlijk kind) gaan helpen en de jongere versie van uzelf datgene bieden dat u toentertijd nodig had gehad.

Bijvoorbeeld geruststelling, troost, voor uzelf opkomen, enzovoort. Het innerlijk kind voelt zich hierdoor anders over de situatie. Het innerlijk kind mag u ergens in uw lichaam opnemen en geeft u een kleur.

Deze kleur staat voor het nieuwe gevoel, bijvoorbeeld dat u zich gerustgesteld voelt of getroost, en deze kleur mag u door uw lichaam laten stromen om dit nieuwe gevoel te versterken.

U kunt deze kleur na de sessie ten alle tijden weer oproepen om ditzelfde gevoel opnieuw te ervaren.

Door dit nieuwe gevoel in uzelf te integreren, kunt u zich direct anders voelen in het dagelijks leven.

 

Dit is een voorbeeld sessie. Er zijn nog veel meer sessies die er op zo'n trauma gedaan kunnen worden. Zo kunt u zich bij bijvoorbeeld een verkrachting, energetisch losmaken van uw verkrachter en deze uit uw energie halen, zodat u geen of minder last zult hebben van deze persoon, waardoor de angst vermindert.

 

Wat ook fijn is aan hypnotherapie, is dat het volkomen veilig is. U weet precies wat er gebeurt tijdens de sessies, u weet achteraf alles nog wat er in de sessies gebeurd is en u komt altijd weer uit trance.. 

 

Tegen honden en kattenangst werk ik meestal met EFT (Emotional Freedom Techniques). Dit houdt in dat u op acupunctuurpunten tikt. U tikt zelf op deze punten. Ik doe dit bij mezelf voor en de cliënt doet mij na. Tijdens het tikken zeggen we zinnen over emoties die de cliënt ervaart, zoals "Ik ben bang voor katten". Door deze zinnen te zeggen en tegelijk op de acupunctuur punten te tikken, trillen de emoties los en komen deze vrij, waardoor de emoties veranderen. Dit is een hele effectieve manier gebleken.

 

Een voorbeeld is een vrouwelijke cliënt van 29 jaar die bij mij kwam wegens vanwege kattenangst. Ik heb met haar een sessie EFT gedaan en na deze sessie was zij van haar angst af. 

Zij had tevens bindingsangst. Ze had op dat moment wel een vriend en ze wilde het niet weer verpesten met een partner. Na drie sessies kon ze een normale gezonde relatie met hem aangaan en inmiddels wonen ze samen met zijn kat erbij.

U kunt haar review lezen in het gastenboek.

 

Wilt u ook van uw angsten af? En ondervinden of u uw leven ook binnen 6 weken een totaal andere wending kan geven? Neemt u dan contact met mij op via deze pagina.


Trauma

Als u een trauma hebt meegemaakt in uw leven kan dit een enorme impact hebben op uw leven. U kunt er bewust last van hebben, bijvoorbeeld door nachtmerries of angsten die u gecreëerd hebt, of het trauma kan vast gaan zitten in uw lichaam en u ontwikkelt allerlei soorten pijn en ziektes in uw lichaam omdat u uw trauma nooit verwerkt heeft.

 

Betekent dit dan dat uw pijn en ziekte niet echt is? Nee, helemaal niet! Dat betekent het absoluut niet. U heeft wel degelijk pijn en u heeft een bepaalde ziekte wel degelijk gekregen.

Niets zo erg als mensen die u steeds zeggen dat de pijn tussen uw oren zit.

Dat is absoluut niet wat ik bedoel. Wel is het zo dat als u onverwerkte emoties heeft, deze vast kunnen gaan zitten in uw lichaam. De emoties die u nooit verwerkt heeft moeten er toch uit en soms lost het lichaam dit op door u pijn of een ziekte te geven.

Als u deze emoties gaat verwerken, dan kan de pijn ook minder worden.

 

Zo had ik laatst een cliënt die al jaren vreselijke pijn in haar armen had. Haar armen kon ze soms helemaal niet bewegen en het voelde of haar armen in brand stonden.

Zij kwam niet bij mij voor deze klacht, want zij kwam voor een trauma, maar tijdens de sessies bleek dat zij energetisch nog vastzat aan iemand in haar verleden en deze persoon had haar energetisch stevig bij haar armen vast. Toen we hem energetisch van haar hadden losgemaakt, was de pijn helemaal verdwenen. 

 

Of u nu lichamelijk last heeft van uw trauma of emotioneel, het drukt waarschijnlijk een stempel op uw hele leven.

 

Via hypnotherapie kan ik u helpen bij het verwerken van een trauma.

Welke sessies ik met u doe hangt helemaal van uw trauma af.

Het kan zijn dat  u Seksueel misbruikt bent, of dat u een ongeluk heeft gehad, of dat u gepest wordt of gepest bent in het verleden. In het intakegesprek bespreken we het trauma waaraan u wilt werken en daarop baseren we de behandelingen.

 

Wordt uw kind gepest? Klik dan hier om meer te lezen over het therapieprogramma pesten voor kinderen van 5 t/m 14 jaar.

 

Ik zal u enkele voorbeelden geven van sessies die ik met u kan doen als u in het verleden gepest bent.

Dit kan namelijk nog heel veel invloed hebben op uw leven.

Via hypnotherapie kunt u loskomen van uw pestverleden.

Deze sessies kunnen tevens bij andere trauma's gegeven worden, uiteraard toegespitst op uw trauma.

 

Een voorbeeld van een sessie die ik met u kan doen is een Sociaal Panorama.

Via het Sociaal Panorama kan ik u helpen energetisch los te komen van uw pesters, waardoor de kans 99% is dat u geen last meer van hen heeft. 

We stellen de pesters dan op, waardoor u alles nog kunt zeggen wat u altijd al wilde zeggen en daarna maken we u energetisch los van de pesters en halen we hen uit uw energie, waardoor u geen last meer van hen heeft.

In een Sociaal Panorama kan dit veilig, omdat de personen die opgesteld worden zelf niet fysiek aanwezig zijn. U voelt echter wel de aanwezigheid van de mensen die opgesteld worden en u kan zich van deze mensen losmaken en deze mensen uit uw energie halen.

Ook overleden mensen kunnen opgesteld worden.

 

Ik kan u tevens helpen uw zelfvertrouwen te vergroten. Vaak is door een periode van pesten het zelfvertrouwen afgenomen.

 

Ook is het mogelijk om via regressiesessies terug te gaan naar de tijd dat u gepest werd en om het gevoel dat u toen als kind had, te veranderen waardoor u er in het heden minder last van heeft.

De gebeurtenis zelf kan niet veranderd worden, omdat de gebeurtenis nou eenmaal heeft plaatsgevonden. Wel kunt u het gevoel over de gebeurtenis veranderen.

 

Fijn voor u om te weten is dat ik u het pesten niet laat herbeleven. Dit geldt ook voor de andere trauma's. Deze laat ik u niet herbeleven. Zodra u bij het moment komt dat u gepest bent, leid ik u meteen verder door de sessie.

 

De volwassene die u nu bent, kan via hypnotherapie de jongere versie van uzelf (dit noemen we het innerlijk kind) gaan helpen en de jongere versie van uzelf datgene bieden dat u toentertijd nodig had gehad.

Bijvoorbeeld geruststelling, troost, voor uzelf opkomen, enzovoort. Het innerlijk kind voelt zich hierdoor anders over de situatie.

Het innerlijk kind mag u ergens in uw lichaam opnemen en geeft u een kleur.

Deze kleur staat voor het nieuwe gevoel, bijvoorbeeld dat u zich gerustgesteld voelt of getroost, en deze kleur mag u door uw lichaam laten stromen om dit nieuwe gevoel te versterken.

U kunt deze kleur na de sessie ten alle tijden weer oproepen om ditzelfde gevoel opnieuw te ervaren.

Door dit nieuwe gevoel in uzelf te integreren, kan u zich meteen anders voelen in het dagelijks leven.

 

Met hypnotherapie is het mogelijk om u al in slechts één sessie een stuk beter te voelen en met 5 sessies kan u zich 80 tot 100% beter voelen dan u zich voelde voordat u met de behandelingen begon.

 

U vraagt zich waarschijnlijk af hoe dit mogelijk is.

Dit kan doordat er via hypnotherapie direct met het onbewuste wordt gewerkt. Tijdens een sessie ga ik direct naar het moment dat dit vervelende gevoel ontstaan is en op deze plek werken we aan dit gevoel.

Doordat we het probleem oplossen op de plek waar het begonnen is, kunt u direct resultaat voelen.

 

Hierboven gaf ik al een voorbeeld van een cliënt met pijn in haar armen.

Een ander voorbeeld is van een vrouwelijke cliënt van 47 jaar die een trauma had uit haar jeugd. Op zeer jonge leeftijd was haar broertje verongelukt, waarna haar vader psychisch instortte, jarenlang opgenomen werd en daarna overleed. Daarbij kwam nog eens dat haar vader de enige was die haar liefde gaf omdat haar moeder daartoe niet in staat was en haar vader dit na de dood van haar broertje ook niet meer kon. Ze was daardoor in één klap haar vader en broertje kwijt. Met haar moeder had ze een zeer slechte band en zij haatte haar moeder. Al jaren had deze cliënt hulp van een psycholoog. Ze had last van heel veel angsten, zoals snelwegangst, vlliegangst, angst om dood te gaan, hoogtevrees en angst voor confrontaties. 

Het resultaat van de behandelingen was dat ze geen nachtmerries meer had, dat ze een betere band met haar moeder had, dat ze zich goed voelde in het vliegtuig en ze was niet meer bang om dood te gaan. Ze voelde zich erg opgelucht en haar frustraties over het verleden waren weg.

 

Wilt u ook van uw trauma af? En ondervinden of u uw leven ook binnen 6 weken een totaal andere wending kan geven? Neemt u dan contact met mij op via deze pagina.

 


Seksueel Misbruik

Ik krijg veel mensen in mijn praktijk die in het verleden seksueel misbruikt zijn.

 

Seksueel misbruik is  afschuwelijk en mensen hebben daar hun hele leven last van als zij dit niet verweken.

Van mijn cliënten hoor ik dat zij bijvoorbeeld nachtmerries hebben, of dat het hun belemmert in hun relaties of in hun seksuele relaties. Ook hebben sommige mensen er problemen mee om aangeraakt te worden. Zelfs een omhelzing of een schouderklopje kan sommige mensen al doen schrikken. 

Vaak komt er ook vaak een schuldgevoel en schaamte bij kijken of het is een diep geheim. Veel cliënten ervaren ook een enorme boosheid en een enorm verdriet.

 

Het voordeel van hypnotherapie, vergeleken met andere therapieën is, dat je het seksueel misbruik op meerdere niveaus verwerkt.

Je praat niet alleen over het misbruik, je kunt je ook daadwerkelijk energetisch losmaken van je misbruiker en je kunt de gebeurtenis op zielsniveau verwerken doordat je met het onbewuste werkt,

 

Fijn om te weten is dat ik u niet in de herbeleving laat gaan tijdens regressiesessies. U hoeft het misbruik dus niet opnieuw mee te maken tijdens de sessies.

Zodra uw onbewuste u naar de gebeurtenis heeft geleid waar het misbruik plaatsvond, ga ik meteen door met de sessie, zodat u het misbruik niet opnieuw hoeft mee te maken.

Tijdens de hypnose zorg ik ervoor dat u zich veilig voelt.

 

Één van de sessies die ik met u zal doen is een Sociaal Panorama, waarin we de misbruiker opstellen. U kunt alles tegen de misbruiker zeggen wat u altijd al heeft willen zeggen en daarna maken wij u energetisch los van uw misbruiker.

 

Meestal stellen we ook de ouders op, ook als zij niet de misbruikers waren, omdat er vaak ook nog woede en verdriet naar de ouders toe is over het misbruik verleden..

Vaak vertellen de cliënten dat de ouders ervan af wisten, of in het geval dat één van de ouders de misbruiker was, de andere ouder ervan af wist. Het is in dat geval ook belangrijk om alles wat je wilt nog tegen de ouders gezegd te hebben.

In een Sociaal Panorama kan dit veilig, omdat de ouders en de misbruikers er zelf fysiek niet bij aanwezig zijn. De cliënt voelt echter wel de aanwezigheid van de mensen die opgesteld worden en kan zich van deze mensen losmaken en deze mensen uit hun energie halen.

Ook overleden mensen kunnen opgesteld worden.

 

Een voorbeeld is een vrouwelijke cliënt van 67 jaar die seksueel misbruikt was. Zij had al haar hele leven nachtmerries. Toen ik haar losgemaakt had van haar misbruiker én de ziel van haar misbruiker uit haar lichaam had gehaald, heeft ze nooit meer een nachtmerrie gehad. Ze heeft zijn aanwezigheid ook nooit meer gevoeld en tot haar eigen verbazing zelfs niet meer aan hem gedacht, terwijl hij haar hele leven haar gedachten had beheerst.

 

Wilt u ook verlost worden van uw misbruikverleden? En ondervinden of u uw leven ook binnen 6 weken een totaal andere wending kan geven? Neemt u dan contact met mij op via deze pagina.


Verslavingen

Heeft u een verslaving waar u graag vanaf wilt? Wilt u bijvoorbeeld stoppen met roken, drinken of teveel eten/snoepen?

Hiervoor is hypnotherapie zeer geschikt.

 

Bedenk u echter wel dat hypnotherapie geen tovenarij is. U zult niet in één keer van uw verslaving af zijn. Ik geef u onder hypnose niet de opdracht dat u vanaf nu niet meer rookt/drinkt/snoept.

Ik doe namelijk geen toneelhypnose en er is in de geschiedenis van de hypnotherapie ook gebleken dat dit totaal niet effectief is.

Mensen gaan dan binnen drie weken weer roken of er wordt een andere verslaving aangemaakt, omdat het achterliggende probleem niet is opgelost.

 

Wat van belang is als u komt om van een verslaving af te komen is daarom dat u gemotiveerd bent om van uw verslaving af te komen en dat u aan de achterliggende oorzaak van het probleem wil werken.

 

Oorzaken kunnen bijvoorbeeld spanning, boosheid, verdriet, niet gezien of gehoord worden of schuldgevoel zijn. Vaak liggen deze oorzaken in uw kindertijd.

Om van de verslaving af te komen zullen we sessies doen om de achterliggende oorzaak aan te pakken, waardoor de verslaving niet meer nodig is.

 

Dus bent u echt gemotiveerd om van uw verslaving af te komen?  Bent u bereid te onderzoeken wat de dieperliggende oorzaak is dat u verslaafd bent geraakt?

Dan is hypnotherapie echt een uitkomst.

 

U hoeft geen urenlange gesprekken te voeren om zelf te achterhalen wat de verslaving in stand houdt, uw onbewuste leidt u direct naar de oorzaak en die oorzaak pakken we aan.

 

Ik geef als voorbeeld een vrouwelijke cliënt van 35 jaar die wilde stoppen met roken. Zij had al heel veel therapieën uitgeprobeerd en toch was het haar in al die jaren nog niet gelukt om te stoppen. 

Zij rookte alleen als ze bier dronk.

We hebben aan de onderliggende spanning gewerkt en ik heb met haar ook een delensessie gedaan, waarbij ik twee tegengestelde delen naar voren heb laten komen. Het deel dat wel wil roken en het deel dat niet wil roken. 

Tevens hebben we de koppeling tussen "het moeten roken" en "het biertje" losgemaakt. 

Bij deze sessie kreeg mijn cliënt de kleur paars als anker voor het gevoel dat ze niet wil roken. Om dit gevoel te versterken had ze een paars armbandje gekocht. Ze had vanaf toen geen behoefte meer om te roken.

Ik kreeg van haar het volgende appje met foto, die ik met toestemming van haar hier mocht plaatsen:

 

Sommige mensen hebben als argument dat hypnotherapie te duur is, maar denkt u eens aan hoeveel geld u uitspaart zodra u van uw verslaving af bent.

Met hypnotherapie heeft u uw doel vaak al in 5 sessies bereikt.

 

Wilt u ook van uw verslaving af en daar tevens een hoop geld mee besparen? Neemt u dan contact met mij op via deze pagina.

RTV-NH vroeg in "de peiling" of mensen tips hadden om te stoppen met roken. Ik gaf als tip dat hypnotherapie helpt. Hypnotherapie is namelijk ook heel goed toepasbaar om van een rookverslaving af te komen. Beluister hieronder het radiofragment.

RTV-NH, 08-01-2018


Relatieproblemen

Heeft u problemen in uw relatie? Heeft u communicatieproblemen of snapt u uw partner niet?  Heeft u seksuele problemen of last van schaamte daarover? Gaat u vreemd of wilt u gaan scheiden? 

 

Goede relaties zijn fijn om te hebben en tegelijkertijd ook zo ontzettend lastig voor veel mensen. 

Vaak denken mensen dat houden van genoeg is en dat de rest vanzelf wel komt. 

Helaas blijkt dit niet altijd op te gaan.

 

Uw kindertijd is van grote invloed hoe uw relaties in het heden verlopen.

Hoe was de relatie van uw ouders? Hoe is uw hechting als kind geweest? Bent u voldoende gezien en gehoord? Heeft u een fijne kindertijd gehad?  Dit alles heeft invloed op hoe u in uw huidige relatie met uw partner omgaat.

Uiteraard zijn er meer factoren van belang. 

Op welke manier communiceert u? Heeft u nog veel onverwerkte problemen, waardoor u bijvoorbeeld mensen niet helemaal vertrouwt?

Dit kunnen allemaal obstakels zijn om een fijne relatie te hebben of zelfs om een relatie aan te gaan.

 

Wilt u op een snelle manier de factoren die u belemmeren achterhalen? En er op een snelle en effectieve manier verandering in aanbrengen? Dat kan met hypnotherapie.

Binnen een aantal sessies kunnen we uw patronen veranderen, doordat het onbewuste precies aangeeft wat het probleem is. 

 

Op relatiegebied is er zoveel mogelijk met hypnotherapie. Zowel via relatietherapie als via individuele therapie.

Via individuele therapie help ik u om uw relatie eenzijdig te verbeteren, mocht uw partner niet mee willen of u kunt werken aan problemen waar u tegen aanloopt in uw relatie zoals schaamte of problemen bij seksualiteit of u wilt loskomen van een ex of een partner die niet geschikt voor u is.

 

Heeft u moeite een relatie aan te gaan of durft u zich, als u een relatie heeft, niet te binden? Kijk dan eens bij het onderwerp "bindingsangst".

 

Relatietherapie:

Relatietherapie zal er voornamelijk uit bestaan om de communicatie tussen de partners te bevorderen en om de partners elkaar beter te laten begrijpen.

Er zullen daarom gesprekken gevoerd worden met beide partners samen en beide partners zullen veel met elkaar in gesprek gaan, waarin ik u zal begeleiden om goed naar elkaar te luisteren en om te verduidelijken wat de ander nu eigenlijk precies zegt. We zullen onderzoeken wat de achterliggende behoefte van de partners zijn.

Een behoefte kan zijn dat iemand zich gezien of gehoord wil voelen of dat iemand zich begrepen wil voelen. Begrip betekent immers niet altijd dat je het met de ander eens bent. Wel dat je begrijpt wat de reden is dat de ander verdrietig of boos is.

 

U krijgt als koppel diverse oefeningen mee naar huis om weer nader tot elkaar te komen.

 

Ook bij relatietherapie is het mogelijk hypnotherapie oefeningen te doen om inzicht te krijgen in uw eigen handelingen in de relatie. We zullen dus zeker niet alleen gesprekken voeren. Ook bij relatietherapie kan het onbewuste aangeven wat er belangrijk is binnen de relatie en wat er beter kan.

 

Tevens kijken we naar de relatie die de beide partners met hun ouders hadden en hebben en wat de relatie tot hun eigen relatie daarmee is. Vaak heeft de relatie met de ouders en de relatie tussen de ouders, onbewust invloed op de relatie van de cliënt.

 

Individuele relatietherapie:

Wilt uw partner niet met u in relatietherapie en wilt u uw relatie toch verbeteren? Ook dit is mogelijk.

We zullen dan kijken wat uw rol in het geheel is en kijken welke verandering er mogelijk is. Vaak verandert het gedrag van de partner dan mee.

Ook in individuele therapie zullen we kijken naar de rol van uw ouders in uw huidige relatie.

 

Of misschien gaat u vreemd, terwijl u dit eigenlijk niet wilt, maar kunt u er niet mee stoppen.

Ook bij vreemdgaan is er vaak gebleken dat er een diepere behoefte achter zit.

 

Tevens kunt u bij mij terecht voor problemen en schaamte bij seksualiteit.

Ook dit heeft vaak een oorzaak in het verleden.

 

Het kan ook zijn dat u wilt scheiden en daar nog niet zeker van bent. Ook hierbij kan hypnotherapie helpen. 

 

Via hypnotherapie kunt u door middel van regressie terug in de tijd naar het moment dat bijvoorbeeld de schaamte ontstaan is, zodat het gevoel over deze gebeurtenis veranderd kan worden en waardoor het gevoel in het heden ook verandert.

De gebeurtenis zelf kan niet veranderd worden, omdat de gebeurtenis nou eenmaal heeft plaatsgevonden. Wel kunt u het gevoel over de gebeurtenis veranderen.

 

De volwassene die u nu bent, kan via hypnotherapie de jongere versie van uzelf (dit noemen we het innerlijk kind) gaan helpen en de jongere versie van uzelf datgene bieden die u toentertijd nodig had gehad.

Bijvoorbeeld geruststelling, troost, horen dat u seksuele verlangens mag ervaren, begrijpen dat u intimiteit mag delen met de persoon die u daarvoor uitkiest, enzovoort.

Het innerlijk kind voelt zich hierdoor anders over de situatie. Het innerlijk kind mag u ergens in uw lichaam opnemen en geeft u een kleur.

Deze kleur staat voor het nieuwe gevoel, bijvoorbeeld dat u zich gerustgesteld voelt of getroost, en deze kleur mag u door uw lichaam laten stromen om dit nieuwe gevoel te versterken.

U kunt deze kleur na de sessie ten alle tijden weer oproepen om ditzelfde gevoel opnieuw te ervaren.

Door dit nieuwe gevoel in uzelf te integreren, kunt u zich anders gaan voelen n het dagelijks leven en zal de schaamte verdwijnen.

 

Zo had ik een vrouwelijke cliënt die thuis geleerd had dat ze zich moest schamen voor haar naakte lichaam en seksuele behoeftes. Dat werd bij haar thuis nadrukkelijk verboden. Ze kreeg hier als kind zelfs straf voor. 

Na de vijfde sessie kon zij weer genieten van haar eigen lichaam, schaamde zij zich niet meer voor haar naakte lichaam en kon zij een seksuele relatie aangaan met een man die zij ontmoette.

 

Ook is het mogelijk om uzelf energetisch los te maken van een ex waar u last van heeft. Wanneer deze ex bijvoorbeeld nog invloed op u heeft of op uw huidige relatie.

 

Dit kan bijvoorbeeld door een Sociaal Panorama. We stellen de ex dan op, waardoor u alles nog kunt zeggen wat u altijd al wilde zeggen en daarna maken we u energetisch los van uw ex en halen we uw ex uit uw energie, waardoor u geen last meer van uw ex heeft.

Ook als uw ex overleden is kan hij of zij opgesteld worden.

In een Sociaal Panorama kan dit veilig, omdat de personen die opgesteld worden zelf niet fysiek aanwezig zijn. De cliënt voelt echter wel de aanwezigheid van de mensen die opgesteld worden en kan zich van deze mensen losmaken en deze mensen uit hun energie halen.

 

Ik had bijvoorbeeld een cliënt die een narcistische ex had en zij was bang voor hem. Ze had echter al twee jaar haar spullen die nog bij hem lagen, niet teruggekregen van hem. Nu wilde hij die ineens komen brengen. 

Door haar ex in een sessie op te stellen en haar energetisch los te maken van hem, kon zij hem daarna thuis ontvangen om haar spullen in ontvangst te nemen. Ze vertelde achteraf dat ze helemaal niet bang was geweest en nu doorhad hoe hij deed en er daarom niet opnieuw intrapte.

 

Een ander voorbeeld is is een 42 jarige man die eerst bij mij in individuele therapie kwam omdat hij zijn gevoelens blokkeerde en zijn vrouw daar last van had en na vijf sessies kwam hij nog drie keer met zijn vrouw in relatietherapie. 

Tijdens de individuele therapie hebben we achterhaald wat de oorzaak was dat hij zijn gevoelens blokkeerde. Hij had van huis uit geleerd dat mannen geen gevoel hoorden te tonen en ook de relatie met zijn ouders speelde een grote rol hoe hij met zijn vrouw omging. Na de behandelingen kon hij zich weer meer openstellen en de communicatie tussen hen ging al veel beter. Zijn vrouw vond dat ze weer bijna op het oude niveau zaten van toen ze hem net leerde kennen. Toen kon hij zich wel openstellen voor zijn vrouw en door bepaalde triggers die hem aan zijn kindertijd deden denken was dit weer geblokkeerd. 

Om de communicatie weer helemaal op het oude niveau te krijgen zijn zijn vrouw en hij samen in relatietherapie gekomen. Via een hypnotherapiesessie hebben ze beide naar hun eigen positie in hun relatie kunnen kijken. Ook hebben we tijdens de therapie de behoefte achterhaald die achter hun boosheid schuil ging. Wat wilden ze nu eigenlijk echt zeggen? Ze waren blij dat ik en hiermee heb kunnen helpen.  

 

Nog een ander voorbeeld is een 34 jarige man die continu met allerlei vrouwen vreemdging, terwijl hij een fijne, liefdevolle relatie had. Tijdens een regressiesessie om te achterhalen wat de oorzaak was dat hij dit deed, kwamen we erachter dat hij een gevoel bij deze vrouwen zocht dat hij van zijn moeder gemist had, omdat zij was overleden toen hij één jaar oud was. Tevens was zijn vader er nooit voor hem geweest. Hij voelde zich heel leeg. Dit gevoel dat je gemist hebt, kun je bij niemand meer vinden. Het is een gemis uit je jeugd. Via de sessie mocht de volwassene die hij nu is, aan zijn innerlijk kind van één  jaar geven wat hij altijd zo miste. 

 

Een laatste voorbeeld is een vrouwelijke cliënt van 54 jaar. Zij dacht erover om te gaan scheiden. Ik heb met haar een sessie gedaan naar het moment dat ze verliefd werd op haar partner 25 jaar daarvoor. Hoe voelde zij zich toen? Waarom viel ze op hem? Wat vond ze leuk aan hem? En welke dingen deden zij toen samen die ze nu nooit meer doen? Ze mocht het gevoel dat ze toen voor hem voelde mee terugnemen naar het heden. Dit zorgde ervoor dat ze haar man weer met andere ogen ging bekijken. Tijdens de sessie kwam ze erachter dat ze vooral zo genoot dat ze samen vaak gingen stijldansen. Dat wilde ze nu weer gaan oppakken.

Ze kon weer op een positieve manier aan haar relatie gaan werken.

Deze vrouw was één van mijn eerste cliënten en ik zat toen zelfs nog op mijn opleiding. Nu, negen jaar later, is ze nog steeds met deze man getrouwd en zijn ze samen weer gelukkig.

 

Wilt u ook uw relatie verbeteren met of zonder uw partner erbij? Of wilt u ook loskomen van een ex? Of heeft u seksuele problemen en schaamtegevoelens waar u vanaf wilt? Gaat u vreemd en wilt u hier mee stoppen? Of staat u op het punt te gaan scheiden en wilt u kijken of u dat nog kan omkeren?

Kortom, wilt u ondervinden of u uw leven ook binnen 6 weken een totaal andere wending kan geven? Neemt u dan contact met mij op via deze pagina.


Bindingsangst

Heeft u problemen om een relatie aan te gaan? Heeft u bijvoorbeeld het gevoel dat u uw vrijheid kwijtraakt als u een relatie krijgt? Of bent u een partner steeds aan het aantrekken als er afstand is en weer aan het afstoten zodra de band weer hechter wordt? Dan zou het kunnen dat u bindingsangst heeft.

 

Er zijn er veel mensen die problemen hebben om een (gezonde) relatie aan te gaan.

De angst om een relatie aan te gaan heet bindingsangst. De angst om je partner kwijt te raken, terwijl dit niet aan de orde is, heet verlatingsangst.

Zowel bij bindingsangst als bij verlatingsangst is er vaak een diepere oorzaak te vinden.

 

Zo heeft uw kindertijd  hier een grote invloed op.

Hoe was de relatie van uw ouders? Hoe is uw hechting als kind geweest? Bent u voldoende gezien en gehoord? Heeft u een fijne kindertijd gehad?  Dit alles heeft invloed op hoe u in uw huidige relatie met uw partner omgaat.

 

Het kan ook dat u bijvoorbeeld een muurtje om uzelf heen heeft gebouwd om mensen op afstand te houden en u zo tegen gekwetst worden te beschermen.

 

Via hypnotherapie kunt u contact maken met het onbewuste en kunnen we op deze manier de oorzaak van uw bindingsangst, dan wel verlatingsangst achterhalen.

 

Ik zal twee soorten sessies beschrijven die er mogelijk zijn om met bindingangst en verlatingsangst te werken.

 

In het geval dat u een muurtje om uzelf heen hebt opgetrokken, is één van de sessies die ik met u zal doen Kinesthetisch Delenwerk.

Dat houdt in dat we met delen die u in u heeft gaan praten. Dat doen we door middel van het plaatsen van deze delen op stoelen. U kunt dan vanaf een overzichtsstoel met het deel praten en ik laat u ook het deel "worden", zodat u kunt voelen hoe het deel zich voelt en dit kunt veranderen.

Zo kunt u bijvoorbeeld de muur opstellen..

 

We stellen en beantwoorden vervolgens de volgende vragen:

 

Wanneer is het deel ontstaan?

-Hier kunnen we een regressie op doen. Terug naar de tijd wanneer u de muur heeft geplaatst. Het onbewuste weet nog precies wanneer dit was en leidt u erheen. De situatie waar u naartoe geleid wordt, veroorzaakte toentertijd een bepaald gevoel. Via hypnotherapie veranderen we dit gevoel en dit nieuwe, positieve gevoel, kunt u meenemen naar het heden.

 

Wat kwam het deel in uw leven doen?

-Een deel dat in uw leven komt heeft altijd een positieve intentie. Het muurtje kan bijvoorbeeld in uw leven gekomen zijn om u te beschermen tegen mensen die u wilden kwetsen.

Het onbewuste geeft zelf de positieve intentie aan die het deel voor u voor ogen had.

We stellen samen met het deel vast dat het muurtje niet meer voor u werkt om het doel te halen en overleggen of het deel dit positieve doel ook kan halen op een manier die meer geschikt is en bij de leeftijd van de cliënt past.

Het onbewuste komt, in overleg met u, zelf met een andere manier en zodra het deel positief is geworden krijgt het deel een nieuwe naam van de cliënt. Bijvoorbeeld "Beschermer".

Het muurtje is dan getransformeerd in een helpend deel en u kan zich hierdoor na de sessie meteen heel anders voelen

 

In het geval dat u het gevoel heeft dat u uw vrijheid moet opgeven, gaan we met dat gevoel in regressie. Dat wil zeggen dat we het onbewuste vragen waar dit gevoel is ontstaan. In de situatie waar het gevoel ooit is ontstaan, veranderen we dit gevoel, waarna u dit gevoel na de sessie niet meer hoeft te ervaren. Soms zijn er twee, of in een sporadisch geval meer, sessies nodig om dit gevoel weg te krijgen.

 

Een mooi voorbeeld van een cliënt met bindingsangst was een 33 jarige man die elk weekend nachtenlang ging stappen. Hij dronk dan tot hij stomdronken was en ging altijd als laatste weg omdat hij bang was iets te missen. Als hij wel eerder wegging, dan ging hij later weer terug. Hij was altijd bang dat hij op de verkeerde plek was. Had hij een feestje? Misschien was een feestje ergens anders wel leuker. Nooit had hij echt rust. een avondje thuis op de bank was echt uitgesloten. Soms ontmoette hij een leuke vrouw, maar zodra dat een relatie werd, ging het mis. Hij zei dan bijvoorbeeld tegen zijn vrienden dat zij zijn vriendin helemaal niet was en negeerde hij haar als ze samen weg waren. Dan kregen ze ruzie en zodra er weer afstand was, dan zocht hij haar op en begon alles weer opnieuw zodra ze weer dichter bij elkaar kwamen. Hij viel op vrouwen die verlatingsangst hebben, dus u kunt zich voorstellen dat dat veel ruzies en tranen veroorzaakte. 

Na de vijf hypnotherapiesessies voelde hij zich heel anders. Vrij snel na het beëindigen van de therapie vond hij een leuke vrouw, zonder verlatingsangst en konden zij een gezonde relatie opbouwen. Hij had ook de behoefte niet meer om het hele weekend te stappen en om elke avond dat hij in de stad was dronken te worden. Zijn vrienden zeiden dat ze hem nuchter veel leuker vonden. Dat had hij niet verwacht.

 

Wilt u ook ondervinden of u binnen 6 weken van uw bindingsangst of verlatingsangst af kan komen, zodat u uw volgende relatie nu echt kan laten slagen? Neemt u dan contact met mij op via deze pagina. 


Problemen of ruzies met familieleden

In veel families komen ruzies voor. Mensen die het contact met hun ouders of kinderen verbreken of bijvoorbeeld andere familieleden die elkaar om welke reden dan ook niet meer willen zien.

Het geeft allemaal een hoop verdriet. 

Erover praten zou de oplossing zijn, alleen dat gaat niet altijd, omdat er geen contact meer is of, als er wel contact is, dan is er vaak ruzie.

 

Omdat Hypnotherapie de energie om u heen verandert, is Hypnotherapie erg geschikt om relaties met andere mensen positief te veranderen.

Het is namelijk zo dat als de energie van u verandert, dat de energie van de personen om u heen mee veranderen. Mensen gaan anders op u reageren als uw energie anders wordt.

 

Dit kan bijvoorbeeld door een Sociaal Panorama.

We stellen de personen waarmee u een probleem heeft op, waardoor u alles kunt zeggen wat u altijd al wilde zeggen. Daarna maken we de verkeerde energetisch verbindingen tussen u en de persoon waar u een probleem mee heeft los.

Als u nog contact wilt houden en de relatie wilt verbeteren, dan herstellen we de hartsverbinding tussen u en deze persoon. Daarna krijgt deze persoon een andere plek in uw energie, waardoor u geen last meer heeft van deze persoon.

 

In een Sociaal Panorama kan dit veilig, omdat de personen die opgesteld worden zelf niet fysiek aanwezig zijn. De cliënt voelt echter wel de aanwezigheid van de mensen die opgesteld worden en kan zich van deze mensen losmaken en deze mensen uit hun energie halen.

 

Het is erg belangrijk om dit losmaken ook met uw ouders te doen, omdat u zelfstandig mag functioneren, los van de waarden en normen van uw ouders. 

Door verkeerde verbindingen los te koppelen en de hartsverbinding te herstellen, krijgt u weer een betere band met uw ouders. Ook als uw band met uw ouders al goed is,

Als uw ouders al zijn overleden is het ook belangrijk om dit te doen.

 

Een voorbeeld is een vrouwelijke cliënt van 50 jaar. Zij had een oppervlakkige band met haar moeder. Haar moeder belde haar alleen als ze zelf iets wilde vertellen en vroeg nooit naar haar. Ook knuffelde ze nooit met haar moeder.

Nadat we haar via een Sociaal Panorama energetisch van haar moeder hadden losgemaakt, haar moeder een andere plek in haar energie hadden gegeven en de hartsverbinding hadden hersteld, vroeg haar moeder voor het eerst hoe het met haar ging en durfde ze haar moeder een knuffel te geven. Haar moeder knuffelde niet terug. Wel was de eerste stap naar een betere relatie gezet.

 

Wilt u weer contact met een bepaald familielid of een betere band met een familielid? Neemt u dan contact met mij op via deze pagina.


Overige problemen

Hypnotherapie kan goed helpen als u vastloopt in het leven en u even geen uitweg meer ziet. Bijvoorbeeld als u bepaalde aspecten in uw leven wil veranderen, maar niet weet hoe. En als u begeleiding wilt bij ziekte en pijn of slaapproblemen, of als u niet goed functioneert op uw werk, of als u wilt uitzoeken wat voor baan er bij u past.

Hypnotherapie werkt vrijwel bij elk probleem.

 

Omdat u in Trance bent tijdens een Hypnotherapie sessie, kunt u contact maken met uw onbewuste. Uw onbewuste kan antwoorden geven op levensvragen, zoals welke baan het beste bij u past, wat u het beste kunt doen om uw droombaan te krijgen, of u kunt aan uw onbewuste vragen wat uw levensdoel is en hoe u het beste verder kunt gaan in uw leven.

 

Pijnklachten komen ook vaak voort uit psychische blokkades. Door deze blokkades op te heffen, kunnen de pijnklachten verminderen.

Het onbewuste kan zeer direct aangeven wat de reden is dat een pijnklacht of ziekte is ontstaan en wat er gedaan kan worden om deze ziekte of pijnklacht te verminderen.

 

Hypnotherapie gaat ervan uit dat u onbewust alles al weet. Door Hypnotherapie kunnen we de antwoorden op vrijwel alle vragen naar het bewuste brengen.

 

Bent u geïnteresseerd geraakt en wilt u ondervinden of u uw leven ook binnen 6 weken een totaal andere wending kan geven? Neemt u dan contact met mij op via deze pagina.