Privacy

 

De Privacy Policy voor Bezoekers geldt voor iedereen die (de website van) Hypno&Zo bezoekt.


1. Beheer
De website www.hypnoenzo.nl staat onder beheer van Hypno&Zo. De contactgegevens zijn te vinden op voornoemde website.
2. Gegevens van bezoekers
2a Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.hypnoenzo.nl worden permanent bewaard
2b Hypno&Zo zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

3. Cookies
3a Hypno&Zo maakt gebruik van Analytics cookies waarmee niet het surfgedrag van individuen maar van grote aantallen bezoekers – geanonimiseerd – worden verwerkt tot grafieken en patronen die ons helpen om onze websites te verbeteren en te optimaliseren.
3b Cookies kunnen altijd van uw eigen computer worden verwijderd, ook weer via de browser.
4. Vragen
Bezoekers kunnen met hun vragen over dit Privacybeleid terecht bij Hypno&Zo. De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van deze Privacybeleid.
5. Disclaimer
Hypno&Zo is gerechtigd de inhoud van de Privacybeleid te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

 

Het Privacybeleid voor Klanten is een aanvulling op de Privacybeleid voor Bezoekers en geldt voor iedereen die een bestelling en/of dienst heeft afgenomen bij Hypno&Zo.

1. Gegevens die door de klant verstrekt worden
Hypno&Zo kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:
1a Het verwerken van de bestelling en/of dienst.
1b Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
1c Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan Hypno&Zo denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website en dienstverlening voor de klant.
2. Gegevens verstrekken aan derden
Gegevens die door de klant aan Hypno&Zo zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. 
3. Beveiliging
De gegevens die de klant aan Hypno&Zo verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.
4. Aanpassing van klantgegevens
De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Hypno&Zo kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door Hypno&Zo voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.