Op deze pagina kunt u een verslag lezen over een jongetje van 8 jaar, die het therapieprogramma tegen pesten heeft gevolgd. Zo krijgt u een idee hoe de sessies gaan. Uiteraard is zijn naam gefingeerd. Deze naam heeft de cliënt zelf gekozen.

Sessie 1: De Intake

Messi, jongen, 8 jaar, groep 4. Hij woont bij zijn ouders en heeft een oudere broer. Hij wordt zowel door een groepje meiden als door jongens in de klas gepest. Ook zijn broer doet thuis niet leuk tegen hem. Hij zat in groep 1 op een andere school en is in groep 2 van school gewisseld omdat zijn broer gepest werd. Ze zijn samen naar hun huidige school gegaan.

Messi heeft veel problemen met de juf en voelt zich hierdoor niet veilig in de klas. De pesterijen die plaatsvinden zijn onder andere: uitschelden, aan zijn haren trekken, aan zijn capuchon trekken zodat hij valt, op zijn rug slaan en spullen afpakken. Ook wordt hij bedreigd. Zo wordt er bijvoorbeeld gezegd "Met buitenspelen ga je eraan".

Sessie 2: De eerste sessie is een visualisatie met ik-versterking.

Dit betekent dat de cliënt luistert naar een verhaal en dit verhaal ondertussen meebeleeft, waardoor hij meer zelfvertrouwen krijgt.

Messi beweegt tijdens de gehele visualisatie heel veel. Hij beleeft het verhaal heel kinesthetisch. Zo spert hij zijn ogen met zijn vingers open als de paradijsvogel heel scherp om zich heen kan kijken. Achteraf vertelt hij dat hij alles ook echt beleefde en kon zien. Hij kon niet op de vogel vliegen omdat hij te groot was, dus heeft hij de vogel groter gemaakt. Hij kwam ook een roofvogel tegen toen hij zelf de paradijsvogel was, maar hij was zelf groter.

Als dolfijn kwam hij af en toe boven om adem te halen, omdat dolfijnen niet onder water kunnen ademen. Als paard kon hij heel hard rennen, terwijl hij dat in het echte leven niet kan.

Hij lag alleen op het strand en dat vond hij fijn, want in de realiteit zijn er allemaal honden en schelpen en zout water op het strand en nu allemaal niet. Hij vond het het meest bijzonder om de paradijsvogel te zijn, omdat hij alle dingen die hij heeft meegemaakt en die hij niet zo leuk vond, achter zich mocht laten.

Na afloop mag hij de visualisatie tekenen. Hij tekent het paard, de paradijsvogel en de dolfijn en wil daarbij de ik-versterkende woorden schrijven die in de visualisatie voorkwamen. Na afloop krijgt Messi, behalve zijn tekening, nog een plaatje van mij mee met daarop de drie dieren met de woorden uit de visualisatie erbij.

Sessie 3: De tweede sessie doe ik een tijdlijn met wensplaatje met hem.

Dit houdt in dat de cliënt op een denkbeeldige tijdlijn loopt en zo naar het heden en verleden heen en weer kan lopen.

We gebruiken ook een wensplaatje. De wens is het gevoel hoe hij zich graag zou voelen, in tegenstelling tot hoe hij zich voor de sessie voelt.

Messi vertelt dat hij een paar maanden geleden, tijdens het buitenspelen, met twee vriendjes op een boomstam aan het spelen was. Iemand gaf Messi een duw en hij en zijn vriendjes vielen als dominostenen om. Messi weet niet wie er duwde, want hij viel zo hard dat zijn arm brak. Hij wilde achter de dader aan, maar had teveel pijn. Tot de dag van vandaag vraagt Messi zich af wie hem geduwd heeft. Hij twijfelt tussen Iris en twee jongens uit zijn klas. Hij geeft aan dat Iris en Pieter, één van die twee jongens uit zijn klas, hem haten.

Hij voelt zich erg verdrietig en boos als hij aan dit voorval denkt. Hij wil zich graag normaal voelen. Dit gevoel roepen we op met het wensplaatje.

Daarna mag Messi een tijdlijn lopen. Het gevoel dat hij heeft bij bovenstaand voorval, gebruiken we om terug te lopen op de tijdlijn naar een moment dat hij dit eerder heeft gevoeld. Hij komt terecht bij de leeftijd van vier jaar: hij moet naar zwemles, maar heeft geen zin. Hij voelt de boosheid in zijn hoofd. Hij geeft aan dat hij zich vrij wil voelen. Hij mag tegen zichzelf zeggen dat hij zich altijd vrij mag voelen. Hier wordt hij blij van. Als hij zijn innerlijk kind van vier jaar in zich opneemt, krijgt hij van zijn innerlijk kind een ster als symbool en de kleur groen. Hiermee loopt hij terug naar een paar maanden geleden toen hij zijn arm brak. Hij geeft aan nog meer vrijheid nodig te hebben en dat mag hij aan zijn paar maanden jongere ik geven. Als hij zijn innerlijk kind van 8 jaar in zich opneemt, krijgt hij als symbool een leeuw. Deze staat voor snelheid en sterk zijn. Met de leeuw, de ster, de kleur groen en met de vrijheid, doen we Future Pacing. Hij gaat niet terugschoppen als kinderen hem pesten, maar hij gaat naar de juf. Het wensplaatje voelt nu in het heden neutraal.

Messi mag na afloop een edelsteentje uitzoeken, als anker voor het gevoel van vrijheid.

Sessie 4: De derde sessie doen we weer een visualisatie. Dit keer om de cliënt met delen in zichzelf in aanraking te brengen. Zoals, zelfvertrouwen, verdriet, angst, enzovoort.

 

Aan het begin van deze sessie bespreken we hoe het deze week gegaan is en of het steentje hem geholpen heeft. Hij geeft aan dat het steentje heel goed werkt en dat hij nog steeds de vrijheid voelt. Er zijn geen incidenten gebeurd deze week, dus hij hoefde niet weg te lopen. Hij was nog wel boos op zijn broer en geeft aan nog vaak boos op hem te zijn, maar nu minder op hem te reageren dan voorheen. Ik vraag hem of hij die boosheid wil opstellen als deel en dat wil hij wel. Omdat hij altijd veel moppert, wil hij mopper ook graag opstellen.

Messi mag vooraf zelf bedenken welke delen hij wil opstellen en in trance mag hij voelen of die delen er ook daadwerkelijk zijn. Hij stelt twee keer verdriet op, twee keer blij, twee keer boos, eenzaam, mopper, zelfvertrouwen en normaal. Hij mag eerst uitzoeken wat de reden is dat sommige delen twee keer voorkomen. Deze delen blijken onderling ruzie te hebben. Deze delen hebben dat bijgelegd en zijn samengesmolten. Opvallend is dat Messi aangeeft dat zijn zelfvertrouwen deel heel groot is, omdat hij in veel dingen zelfvertrouwen heeft. Boos blijkt boos te zijn op blij. Uiteindelijk kunnen ze samensmelten en hij noemt dit deel nu half blij/half boos. Verdrietig heeft het nodig om samen te smelten met  half blij/half boos om minder verdrietig te zijn. Messi noemt dit deel na het samensmelten blij. Messi kon dit deel blij in zich opnemen in zijn rechter schouder. Eenzaam wil samengaan met mopper omdat hij zich dan minder eenzaam voelt en hij denkt dat mopper zich dan ook minder eenzaam zal voelen. Messi noemt dit nieuwe deel moppereenzaam en neemt dit deel op in zijn hoofd. Zelfvertrouwen en normaal zijn fijne delen die zo mogen blijven. Zelfvertrouwen neemt hij op in zijn hoofd en normaal in zijn linker schouder. Met alle delen in zich voelt Messi zich superpieperblij.

Bij dit gevoel mag hij een energiekaart uitzoeken. Deze heb ik voor hem gekopieerd en krijgt hij mee naar huis om dit gevoel te versterken. 

Sessie 5: De vierde sessie doen we Sociaal Panorama op de tijdlijn. 

Het gevoel van superpieperblij kan Messi nog steeds oproepen. Dit doet hij op momenten dat kinderen iets vervelends tegen hem zeggen of irritant doen en hij niet wil reageren. Meestal lukt dit wel, bijvoorbeeld als iemand “dikzak” tegen hem zegt. Als kinderen te ver gaan, lukt het niet. Zo zei iemand “paprikahoofd” tegen hem en toen werd hij heel erg kwaad en begon hij te vechten.

Messi kwam 25 minuten te laat bij mij, omdat er net een grote ruzie was geweest tussen zes kinderen in de klas en zij allemaal moesten nablijven voor een gesprek. Het viel mij al eerder op dat hij zijn eigen rol in het geheel ontkent. Zo zegt hij, als hij een jongen aangevallen heeft en tijdens het vechten op de grond heeft gegooid, dat hij hem “alleen maar even neerlegde”. Ik ben uitgebreid met hem ingegaan op zijn eigen rol in het geheel en heb hem verteld dat het belangrijk is om te kijken hoe hij tegen kinderen doet. Daardoor zullen kinderen ook anders tegen hem gaan doen. Opvallend was dat dit ook terugkwam bij één van de kinderen die hij in het sociaal panorama opgesteld had. Deze medeleerling gaf bij Messi aan dat hij geen ruzie met hem zoekt, maar dat hij opkomt voor een ander kind dat door Messi gepest wordt. Naast bovenstaande medeleerling stelt Messi nog vier medeleerlingen op en iemand van hockey, zijn juf en zijn broer. Twee medeleerlingen, waaronder Iris, geven aan dat ze hem pesten omdat ze niets beters te doen hebben in de pauze. Hij vraagt hen iets anders te zoeken om zich te vermaken. Deze twee leerlingen liggen vlak voor hem in zijn toekomst. Messi legt hen op een plek waar het beter voelt. Pieter geeft aan dat hij pest uit verveling en ze vinden dat ze wel vrienden kunnen worden en voortaan samen kunnen spelen. Bij zijn broer Ronaldo ergert Messi zich er vooral aan dat hij hem steeds “dwerg” noemt. Na een gesprek belooft Ronaldo aan Messi dat hij hem niet meer zo zal noemen. Zijn juf geeft aan dat zij niet onaardig tegen hem zal spreken en niet wist dat Messi het wel onaardig had opgevat. Ze zal proberen aardiger tegen hem te praten. Aan het jongetje dat bij hem op hockey zit, legt Messi uit dat het niet aardig is als hij commentaar heeft op iemands spel als diegene nog maar net op hockey zit. Het jongetje begrijpt dat. Alle kinderen en zijn juf geeft hij een plek in de ruimte die beter aanvoelt. Tijdens de Future Pacing heeft Messi het gevoel dat de kinderen en de juf hem in de toekomst minder zullen irriteren.

Messi vindt dat de sessie goed is gegaan en vindt het fijn dat hij nu niet meer zoveel gepest zal worden. Hij krijgt van mij een waxinelichtjeshouder met een nepwaxinelichtje op batterijen mee, zodat hij alle positieve gevoelens, die hij in alle sessies gevoeld heeft, steeds weer kan voelen als hij het lichtje aandoet.

Eindgesprek en evaluatie:

 

Het eindgesprek houd ik met Messi en met zijn moeder.

De moeder van Messi heeft gemerkt dat Messi heel open vertelde over de sessies en dat hij het idee had dat er veel met hem gebeurde.

Het valt moeder op dat Messi meer conflicten met zijn broer heeft dan voorheen, maar dat de ruzies nu anders verlopen. Ze merkt dat ze elkaar uittesten om te kijken hoe de ander daar op reageert en dat ze een nieuwe balans met elkaar aan het zoeken zijn. Ronaldo kleineert Messi minder en Messi is beter opgewassen tegen zijn broer.

Moeder geeft aan dat Messi rustiger kan omgaan met situaties. Waar hij voorheen boos werd, is hij nu voor rede vatbaar. Voorheen was hij snel boos en sloot zich af. Nu kan hij alles gemakkelijker van zich af laten glijden. Het valt moeder op dat Messi ook minder conflicten in de klas heeft. Voorheen was hij altijd de pester of het slachtoffer. Nu is hij de randfiguur. Hij is nu zijdelings bij de gevechten betrokken.

Ik heb aangegeven dat Messi nog moeite heeft om zijn eigen rol in het geheel te zien en dat hij deze bagatelliseert. Moeder geeft aan dat ze dit ook gemerkt heeft en dat ze hier met hem aan werkt. Ze herkent dat gedrag omdat zijn broer Ronaldo zijn eigen rol voorheen ook niet zag.

Moeder geeft aan erg blij te zijn dat ik hem zoveel verder heb geholpen.

Messi vindt dat zijn hulpvraag: “Ik wil er niet meer zoveel last van hebben als iemand irritant doet” bereikt is, omdat hij nu minder last heeft van de kinderen. Het probleem is echter nog niet geheel opgelost. Soms heeft hij er nog wel last van als kinderen irritant doen en kan hij nog erg boos worden.

Aan moeder heb ik uitgelegd dat het feit dat de ruzies minder zijn geworden na de hypnotherapiesessies niet betekent dat Messi daarom altijd de aanstichter van de ruzies was. Bij hypnotherapie verandert er ook iets bij de andere kinderen: doordat tijdens de sessies iets in de energie veranderd wordt, reageren de andere kinderen nu ook anders op Messi.